Bibliotekets startsida
Innehåll
Sök på webbplatsen och hela Statens musikverk

Lutspelande ängel

Hitta

Torsgatan:
Glashuset intill Bonnierhuset på Torsgatan 19 i Stockholm, våning 5. Tunnelbana: S:t Eriksplan, uppgång S:t Eriksplan, Torsgatan mot Norra Bantorget. Buss 3 eller 4, hållplats S:t Eriksplan. Tillgänglighet

Arkivdepån i Gäddviken:
Kvarnholmsvägen 56, ingång 3. Buss 402 från Slussen eller buss 53, hållplats Gäddviken. Följ sedan skyltarna till Sveriges Teatermuseum.

HILDA SUNDHAMMAR

Gåva 1972/14

Autografer:

[För piano med underlagd text, om intet annat anges.]
Ack min själ hav gladligt mod Se O ljuvliga ton
Adagio Se Längtan
Allegretto - Andante [e-moll]. [För piano]. 2 ex.
Allt närmare Se Bön 11.11.09
Andante religioso [Somna, o somna mitt hjärta]. [Med: "Björken drifvan täljer tyst en saga". Ord av L. Schubert]. 1925.
Av dig o Gud Se Bereden väg för Herren
Bagatelle. 1908. [För piano]
Barndomens tempel Se Vänd av din vrede
[Bereden väg för Herren] Sv. ps. 53 (Bereden väg). 1917. [Med: Sv. ps. 37 (Af dig o Gud). 1918 ; Sv. ps. 219 v. 3 (Gud i dig jag lefver). 1918.]
Björken drivan täljer tyst Se Andante religioso
Bondesång (Stå muntert upp). 1925. Orden av F. Nycander. 2 ex. Härtill textblad
Bondetåget 1914 (Kom landsmän, kom bröder). "För Sverige". Ord av M.F. 1914.
Brickdukens visa (Kära, lilla Ella). Ord och musik ... [Med: Bön (I törnekransen) ; "Förbundet som knöts ...". 1908 ; Kärlekssol låt ständigt lysa. Ord och musik ... 1909.]
Bön 11.11.09 (Bed i Jesu namn). [Med: Sorgsne ande (Sorgsne ande vänd till Gud). Ord af Aries ; Sådd och skörd (Hvad du sår). Ord af Aries ; Allt närmare (Ack, hur de flyga).] 1909.
Bön (I törnekransen) Se Brickdukens visa
Bön (Skapa ett hjärta rent) Se Wälkommen jul
Bön om hjälp på vägen söndagen den 3 okt. 1909 (Fader i Ditt häng [sic]). [Med: Påsksång (Han lefver). Ord af Aries ; Pingstsång (Himlens Herre). Ord af Aries ; Jag vet en vän. Ord af Aries.] 1909.
[Bönhör mig Gud] Sv. ps. 175 (Bönhör mig). [Med: Långfredagens aftonsång (Det är så tyst) af C.D. af Wirsén.] 1916. Härtill textblad
Ur Davids psalm 137 (Vid de älfvar i Babel). 1918. [För röst och piano] Blyertsskisser
[Den mina bud haver] Joh. 14:21 (Den mina bud hafver). 1913.
Den signade dag Se Lovsång
Det är salighet att drömma Se Vänd av din vrede
Dig jag ödmjukt vill betrakta Se Vänd av din vrede
[Dig ljusens fader] Ps. ps. 141 (Dig ljusens fader). 1915. Skriven två gånger, varav 1 blyerts [Med: Då hör jag en röst. Ord af Nils Hydén. 1914. Blyerts. Härtill textblad]
Din sorg Se Guds drömmare samt Varför icke i dag
Då hör jag en röst Se Dig ljusens fader
Efterföljelse (Se, vi gå upp). Ord av Ida Granquist. Afrika i Fastlagstid 1924. Härtill textblad
Ej finns i världen så dold en vrå Se O ljuvliga ton
"Ej hämnden och striden ..." Ord av Edward Fr. v. Saltza. 1923. [Med: Vaar-brud (Syng for mig). Adele Vinje. 1922. [För röst och piano] ; "För graven vi rysa ..." Ord av Edward Fr. von Saltza. 1923]
Flytt-mazurka Se Polska
Folkvisa Se Mazurka
Från "Ångmansskogen". 1908. [För piano]
För graven vi rysa Se Ej hämnden och striden
Förbida Herren (Undret utav Herrens hand). [Med: Sv. ps. 501 (Tränger i dolda djupen ner)] 1924.
Förbundet som knöts Se Brickdukens visa
Gud i dig jag lefver Se Bereden väg för Herren
Gud som hafver barnen kär. 1916. [Med: Sv. ps. 60 (En jungfru födde ett barn). 1916 ; Sv. ps. 325 (O, huru ljuflig är din boning). 1916 ; Sv. ps. 113 (Till härlighetens land igen). 1916 ; Sv. ps. 170 (Hvart flyr jag för Gud) af Kolmodin. 1917.] Nr 1 även separat
Guds drömmare. Ord af E.N. Söderberg. 1916. [Med: Den hvitklädda skaran (Hvem är den stora skaran). No 33 i Sabbatstoner af W. Rudin. 1916 ; "Kärlek lyser i världen" (Se, då gick där en stjärna). 1920 ; Din sorg (Har dödens ängel tagit hem). Ord af Aries. 1920.]
Guds lov (Harpor och cymbaler). [Med: Till Betlehem i fjärran. Carl Söderling ; Sv. ps. 421 (Pris vare Gud, som låter).] 1922. Härtill även textblad till nr 2
Guds Nerhed (Stille! Stille). Ord af Kristofer Janson. [Med: Vaggvisa (Vyss, vyss). Ord och musik ... ; När skall jag nå min längtans land? (Längtande ande). Ord och musik ... ; Den längtande andens sång (Vi drömma och längta). Ord och musik ...]
Gör porten hög Se O ljuvliga ton
Han sjunger om älskande trofast mö Se Kronprinsessans begravningsdag
Herren vet det Se Låt mig andas ut hos Jesus
Hvi suckar det så tungt uti skogen? (Och liten pilt) af B.E. Malmström. 1915.
Hvis du har varme Tanker. Ord af Helena Nyblom. 1919. [Med: Marskalken (Himlen är mitt hem). 1921.]
I det stilla Se Kronprinsessans begravningsdag
I himmelen Se Till seger
I himlen blott bor friden Se När det skymmer
Jag behöver dig o Jesu Se Kronprinsessans begravningsdag
[Jag lyfter mina händer] Sv. ps. 33. 1917. [Med: Vaggvisa (Ro, ro till fiskeskär) ; Sabbatstoner no 35. Vill du gå med?]
Jag vet en vän Se Bön om hjälp på vägen
Jag vet när min vandring är slutad Se Wälkommen jul
[Jesu du min fröjd och fromma] Sv. ps. 204 (Jesu du min fröjd). 1921.
"Jorden kan ej mättnad skänka". 1914. Härtill textblad
Jul (Jag som ett barn). Ord av B.S. Ingemann, bearbetade av Edvard Evers. 1923. [Med: Låt mig börja med dig. Ord av Boberg. 1924. Skriven i två gånger, även transponerad.]
Juldikt Se O ljuvliga ton
Jul-sång (Nu helga klockor ringa). Ord af Aries. [Med: Det nya året (Det gamla år är gånget). Ord af Aries ; Vid årsskiftet (Det gamla året når sitt slut). Ord af Aries.] 1909.
En jungfru födde ett barn Se Gud som haver barnen kär
Junidag Se Vänd av din vrede
Karl Bertil Richard Mesterton. [Med: Tråkigt.] 1918.
Kronprinsessans begrafningsdag den 13 maj 1920 (För alla helgon). [Med: "Han sjunger om älskande trofast mö ...". Ur O.E. Lindbergs sagor ; I det stilla (O, säg mig) ; "Utrannsaka mig Gud ...". Ur Davids ps. 139:23,24. En bot-dagens tanke 1920 ; "Se dagen är all". Orden af V. Rydberg ur Fribytaren på Östersjön ; Jag behöfver dig o Jesu ; "Tiden flyr när vill du börja". Sv. ps. 172.] 1920. Härtill textblad
Kärlek lyser i världen Se Guds drömmare
Kärlekssol låt ständigt lysa Se Brickdukens visa
Lilla Lisas vaggsång Se Till seger
En liten etyd Se Visa
En liten visa till Anna Johansson i Snaflunda (Med sång och glättigt sinne). 1925. Härtill textblad
Livets visa Se Till seger
Lovsång (I tusen former). Ord ur Isis-slöjan af Carl Söderling. [Med: Tystnadens språk (Det språk som är djupast). Ord ur Isis-slöjan af Carl Söderling ; Moderstankar (Den lille sofver). Ord ur Isis-slöjan af Carl Söderling ; Sv. ps. 424 (Den signade dag).] 1909.
Långfredagens aftonsång Se Bönhör mig Gud
Låt mig andas ut hos Jesus. [Med: Herren vet det! (De förstodo icke ordet)] 1923. Härtill textblad
Låt mig börja med dig Se Jul
Längtan (O när, du heliga Guds stad). [Med: Adagio (Frälsare tag min hand).] 1925.
Den längtande andens sång Se Guds Nerhed
Marsch [C-dur. För piano]
Marskalken Se Hvis du har varme Tanker
Mazurka. [Med: Folkvisa.] 1908. [För piano]
Melodi i folkton Se Vänd av din vrede
Melodi i gammal stil Se Vänd av din vrede
Midsommar Se Vänd av din vrede
Moderstankar Se Lovsång
Mor Britta. Ord af F. Dahlgren. 1914. Härtill textbla
Natthimlen (Ensam jag skrider fram) af Geijer. [Med; Stilla, o stilla. Ord af Atterbom ; Sinclairs visan (Sidst när på ljuflig blomsterplan). Anders Odel.] 1917.
Nu tystnar de klagande ljuden Se Vänd av din vrede
Det nya året Se Julsång
När det skymmer. Ord af Carl Söderling. [Med: Sorgsna ande (Sorgsna ande som drifs). Ord och musik ... ; No 36 ur Spiritualistiska sångboken (Tanke, se hur fogeln) ; I himlen blott bor friden (Ett fagert sken). Thomas Moores.] 1909.
När skall jag nå min längtans land? Se Guds Nerhed
O huru ljuvlig är din boning Se Gud som haver barnen kär
O, ljufliga ton på gyllene sträng-. Ord af Oscar Mannström. 1916. [Med: Juldikt (Julfrid, hemfrid) af E.N. Söderberg. 1916 ; Sv. psalmen 52 (Gör porten hög). 1916 ; Ej finns i världen så dold en vrå. Ord af Maria von Bergen. 1918 ; Sv. ps. 392. Snart våren är förliden. 1918 ; Sv. ps. 231 (Ach min själ, haf gladligt mod). 1918.] Härtill textblad
Pingstsång Se Bön om hjälp på vägen
Polska (Vill du ha mäj). 1919. [Med: Flytt-mazurka I-II. Ingrid Amelns mazurka. 1923. [För piano].]
Pris vare Gud Se Guds lov
Påsksång Se Bön om hjälp på vägen
Rabbuni! [Text Nils Hylander]. 1925. Härtill textblad
Rullbandet Se Till seger
Se dagen är all Se Kronprinsessans begravningsdag
Sinclairsvisan Se Natthimlen
Snart våren är förliden Se O ljuvliga ton
Solvisa (Solen gyller öfver fjord). Fredrik Nycander. 1924. 2 ex. Härtill textblad
Sorgsna ande Se När det skymmer
Sorgsne ande Se Bön 11.11.09
Stilla, o stilla Se Natthimlen
Stjärnan från Betlehem. 1914. [För piano] Skriven två gånger, varav 1 blyerts Härtill textblad
Sådd och skörd Se Bön 11.11.09
Tanke se hur fågeln Se När det skymmer
Tiden flyr när vill du börja Se Kronprinsessans begravningsdag
Till Betlehem i fjärran Se Guds lov
Till härlighetens land igen Se Gud som haver barnen kär
Till min roddargosse Se Visa
Till seger (Sorgen och lidandet)! Ord af C. Söderling. 1917. [Med: Lilla Lisas vallsång (Hon sjöng en liten visa). Ord af C. Söderling. 1917 ; Lifvets visa (Som foglarna i skogen). Ord af C. Söderling. 1917 ; Ps. ps. 486 (I himmelen, i himmelen). 1917 ; Rullbandets visa (Rulle-band, rulleband). 1918.] Härtill textblad
Tråkigt Se Karl Bertil Richard Mesterton
Tränger i dolda djupen ner Se Förbida Herren
Tyst, tyst! Klosterklockan viger. Ord af G.Fr. Sundhammar. 1919. [För röst och piano]
Tystnadens språk Se Lovsång
Uppfaren är vår Herre Krist Se Vänd av din vrede
Utrannsaka mig Gud Se Kronprinsessans begravningsdag
Vaggvisa (Ro, ro) Se Jag lyfter mina händer
Vaggvisa (Vyss, vyss) Se Guds Nerhed
Varför icke i dag? Orden finns i "Hjälp" no 4, 1920. 1920. [Med: Din sorg (Har dödens ängel tagit bort). Ord af Aries.]
Vart flyr jag för Gud Se Gud som haver barnen kär
Vid aftonklämtningen Se Wälkommen jul
Vid årsskiftet Se Julsång
Vill du gå med Se Jag lyfter mina händer
Visa. [För piano] [Med: En liten etyd [för piano] ; Till min roddargosse (Ro, ro liten vän) af Topelius.] 1918.
Den hvitklädda skaran Se Guds drömmare
Vårbrud Se Ej hämnden och striden
Välj du åt mig Se Wälkommen jul
Wälkommen, jul! (Wälkommen var, du helga fest). Ord af E.N. Söderberg. 1919. [Med: Välj du åt mig. No 58 ur Sabbatstoner, utgifna af W. Rudin. 1919 ; Jag vet när min vandring är slutad. 1920 ; Vid aftonklämtningen (När klockan ljuder). Orden finnas i Hjälp no 2 för 1920. 1920 ; Bön (Skapa ett hjärta rent). 1921.] Härtill textblad till nr 1, som även finns separat
[Vänd av din vrede] Sv. ps. 387. 1 v. 1919. [Med: Sv. ps. 492 (Nu tystnar de klagande ljuden). 1 v. ; Sv. ps. 115 (Uppfaren är vår Herre Krist) ; Det är salighet att drömma. Ord af E. Liljedahl ; Midsommar (Blommande aplarna). E.N. Söderberg ; Sv. ps. 71 (Dig jag ödmjukt) ; Melodi i folkton. [För piano] ; Melodi i gammal stil. [För piano] ; Junidag ; Barndomens tempel. Ord af F. Nycander. 1920.] Härtill texter

Skisser
Textblad
Övningar, etyder, avskrifter, m m.


Förteckningen upprättad i juli 1997 av Anna Lena Holm.
Har du frågor om materialet, kontakta Arkiv-, raritets- och dokumentationsavdelningen på rarecoll@muslib.se eller telefon 08-519 554 33.

Musik- och teaterbiblioteket är en del av
Statens musikverk.

Postadress: Box 16326, 103 26 Stockholm
e-post: exp@muslib.se
Besöksadress: Torsgatan 19
Arkivdepå Gäddviken Kvarnholmsvägen 56

Frågor eller synpunkter på sidan?
Kontakta webmaster (e-post)

Cookies