Bibliotekets startsida
Innehåll
Sök på webbplatsen och hela Statens musikverk

Lutspelande ängel

Hitta

Torsgatan:
Glashuset intill Bonnierhuset på Torsgatan 19 i Stockholm, våning 5. Tunnelbana: S:t Eriksplan, uppgång S:t Eriksplan, Torsgatan mot Norra Bantorget. Buss 3 eller 4, hållplats S:t Eriksplan. Tillgänglighet

Arkivdepån i Gäddviken:
Kvarnholmsvägen 56, ingång 3. Buss 402 från Slussen eller buss 53, hållplats Gäddviken. Följ sedan skyltarna till Sveriges Teatermuseum.


ERIK ÅKERBERG

(1860 -1938)

Dep. 26/4 1940





Autografer:

[Adonoj] Psalm 21 (Adonoj, Adonoj, be oscho) <Kungspsalm> efter Lewandowsky. Till jubileumsfesten i synagogan. 1897. [För T solo, SATB och orgel]. Part. Senare inskriven text i blyerts: Herre, öfver din kraft
Aftonklockan Se Compositions-försök
Aftonstämning. II. På säterstig. III. Böljelek. 1935. [För violin, violoncell, bas och piano]. Part. [blyerts]
Aftonstämning över Ven Se Vid Öresund
Albumblad, "Serenade", "Melodie", "Berceuse" och "Impromtu" [sic] . Fyra lättare tonstycken för violin och piano. Op. [utan nr]. Part.
Allegro scherzando [d-moll]. [För orkester]. Part. + klav.
Allerkjæresten min godnat Se Kvartetter
Andante con variazioni för flauto, oboe, clarinetto, corno och fagotto. Part. + 5 st., 2 uppsättningar
Ave Maria <J.P. Wallin efter G. Seidl> kvintett för mansröster [och barytonsolo]. 1920. Part.Se även Två sånger till Hugo Alfvén samt Kvartetter
Avsked Se Compositions-försök
Balder är fallen Se Kvartetter
Ballad i folkton för liten orkester. Part.
Die Barde (Am öden Felsenufer) <Wolff> für Männerchor, Barytonsolo und Orchesterbegleitung.1895. Part. + klav. Även skiss
[Die Barde] Barden (På öde häll vid stranden) <efter J. Wolff> ballad för barytonsolo, bl. kör och orkester. 1931. Part., 2 ex. + klav.
Berceuse. 1/5 1909. [För violin och piano]. Part. Se även Albumblad
Berceuse. 1909. [För stråkar, orgel och piano]. Part. Se även Albumblad
Berceuse för liten orkester, orgel och piano. Part. + piano conductor. Se även Albumblad
Berceuse för orkester. Part. + 24 st. Se även Albumblad
Berceuse (Sjung, du hvinande vind) <Bengt E. Nyström> för manskvartett. Part. Se ävenKvartetter
Blommorna blekna (Det viskar så sakta) <A. Wson Grebst> för barytonsolo och orkester.Part. + 25st.Se även Två sånger
Bondetågshymn Se Hymn tillägnad Bondetåget 1914 samt Kvartetter
Böljelek Se Sommarminnen
"Caprice hongrois" pour piano-forte āquatre mains. 1885.
Chanson (Nous venions de voir le taureau). Paroles de Alfred de Musset. 1887. [För röst och piano]. 2 ex.
Compositions-försök för piano-forte [* = för röst och piano.Innehåll:
Siri-polka. 1876 --Henriette-vals. 1873 --På lätta vingar. Vals. 1875 --Grindpojken. 1872 --Mazurka [A-dur]. 1873 -- Visa <Giftermålsporträttet>. 1875 --Sommarminnen. Galopp. 1875 --Drömmen <ord af W. Klingstedt> [text saknas]. 1876* --Forntid och framtid. Polka. 1877 --F.F. sång (Forntidsminnen) <ord af Gunnar Söderberg. 1877* --Maria-vals. 1877 --"Les rčves de l'amour". Polka de salon. 1878 --Erik XIVs sista ord till Katarina Månsdotter (Man spiran har ryckt) <ord af G-t>. 1878* --[Vals] 1879 --Visa (Tiden bortilar) <af Sehlstedt>. 1879* -- Hvad vill man göra (All verlden sorglig är) <af Sehlstedt>. 1879* --Längtan (När vinden susar) <ord af Gunnar Söderberg>. 1879* --Aftonklockan (Jag mins [sic] hur förr) <ord af Wirsén>. 1879* --Visa (O, vor' en herdeflicka jag) <ord ur "Finska toner">. 1879* --Kom tillbaka (Bjud ditt hjerta). <Ord af B.E. Malmström>. Qvartett för mansrös-ter. 1879 -- Pagens visa (När morgonstrålen faller) <ord af Wirsen>. Qvartett för mans-röster. 1879 -- Längtan (Ack att till mitt hjertas vän) <ord ur "Finska toner">. 1879* --Färjkarlen (I sjutton år) <ord af Böttiger>. Solo för basbaryton [och piano]. 1879 --Skiljas i sorg (Och om du också fjerran är) <ord af Fjalar>. 1879* --Höst (Nu kommer kalla dagar) <Wirsén>. 1879* -- Vårluft (Der susar en vind) <Z. Topelius>. 1879* --Afsked. Duett för violin och piano. 1880 -- Notturno (Mellan trädens dunkla grupper) <ord af Snoilsky>. 1880*]
Dalmelodier behandlade för violin och piano. 1907. Part./pianost., 2 ex. + 1 st.
Dalmelodier behandlade för liten orkester. 1912. Part. + 20 st.
Dalmelodier behandlade för orkester. 1933. Part. + 21 st.
Damernas skål (Hell nu vi bringa). Växelsång med kör, stråkar och piano. 1911. <Text av tonsättaren>. Part. + klav. + 10 st.; T solo och körst. saknas
"Det var en gång en konung" <Den osynliga drägten> af Hugo Tigerschiöld för blandad kör ā capella [sic]. 1892. [Överst:] Visa i folkton. Part.
"Det var en gång en konung" <Hugo Tigerschiöld>. Visa i folkton för fyrstämmig blandad kör ā capella [sic]. Op. 32. Part.
[Det var en gång en konung] Visa i folkton. Det var en gång en konung. Hugo Tigerschiöld. [För TTBB]. Part. Se även Kvartetter
Det är så tyst i skogen. [Med: Oho! (Hvad är det, som flänger). <G. Fröding>]. [För SATB]. Part. Se även Nu lockar de i skogen
Drapa Se På ledungsfärd
Dryckesvisa (Puback i långa banor). 1883. [För TTBB]. Part.
Drömmen Se Compositions-försök
Du meine Seele, du mein Herz von F. Rückert für Mezzosopran mit Pianofortebegleitung. [A-dur] 1891.
[Du meine Seele] Du som mitt lif, min sällhet är <efter H. Heine af G. Brink> [1891. G-dur] och Polska (Kunde jag som lilla sparfven). <S. Hellbom>. [1883] för en röst med piano
"Du Sveriges bygd" <Birger Mörner> för blandad kör, stråkorkester, orgel och piano. 1923. Part.
"Du Sveriges bygd, du stilla land" <Birger Mörner> och "Svenska gossars sång" (Vi äro svenska gossar vi) <E. Collin>. Två sånger för blandad kör och piano. Part.
Därhemma Se Manskvartetter samt Kvartetter
Eld i berget. 1903. [För TTBB]. Part.
Elfvornas dans. 187[?]. [För piano].
"En garde!" för liten orkester, orgel och piano. Part.
En komocho [Med: Aw horachamim]. [För T rec., SATB och orgel]. Part.; även 1 ex. ms.
Erik XIV:s sista ord till Katarina Månsdotter Se Compositions-försök
Fantasi över tvenne svenska låtar för liten orkester. 1935. Part., 2 ex. + 19 st. [stråkst. i ljuskopia]
Fantasi över tvenne svenska låtar. 1935. [För violin, violoncell, basso och piano]. Part.
Fantasia āla Wagner. 1887. [För piano].
"Farväl!" <Adieu!> (Farväl! hvard än min framtid = Adieu! Je crois). Op. 20. <Afr. [sic] de Musset. Öfv. av Sv. S-n.>. [1897 eller tidigare]. [För röst och piano]
Festgaldhymn (Ui!, ui! ui!). [För TTBB]. Part.
Festpreludium för stor orkester. 1936. Part. + 26 st. [stråkst. i ljuskopia]
F.F. sång Se Compositions-försök
Der fliegende Holländer (Es peitscht der Sturm) für Männerchor mit Pianofortebegleitung. 1890. Part.
"Den flygande holländaren" "Der fliegende Holländer" (Es peitscht der Sturm = Vidt brusar storm) <Wolff>. 1891. [För TTBB och 2 pianon]. Part.
Den flygande holländaren (Vidt brusar storm) <Wolff> <fritt från tyskan> för manskör med accompagnement af 2 pianoforte. 1891. Op. 27. Part. + st.; vokalst. i kopia
Den flygande holländaren (Vidt brusar storm), fritt efter Wolff för manskör, stråkorkester och 2 pianos [sic]. 1891. Op. 30. Part. + klav. + utkast till version för stor orkester
Foran Sydens kloster (Hvem banker så silde) <ur "Anliot Gelline" af B. Bjrnsson. Soli [dam-]
kör och orkester. 1881. Part. + 22 st. [delvis ms.]
"Foran Sydens kloster" (Hvem banker så silde) <ur "Anliot Gelline" af B. Björnsson för soli, fruntimmerskör och orkester. 1883. Klav.
Forntid och framtid Se Compositions-försök
[Fröjdens Herranom] Davids psalm no 100. Fröjdens Herranom all världen, för sopransolo, orgel och harpa, Op. 45. Part.
En färd i natten Se Kvartetter
Färjkarlen Se Compositions-försök
Födelsedagskantaten Se Kantat (Menskolif, du underbara)
För länge se'n (Den gamla, gamla visan) <K.A. Melin>. Qvartett för mansröster. Part., 2 ex. Se även Kvartetter
Förspel [E-dur]. <Nyår>. 1922. [För orgel].
Förtrollningen löses Se Pintorpafrun. Förtrollningen löses
Gavott [G-dur, ] för stråkorkester, orgel och piano. 1883. Part.
Gavott [G-dur, 2/4] Se Svit [op. 27]
Gelobet sei der Herr. 1889. [För SATB]. Part.
Giftermålsporträttet Se Compositions-försök
Grindpojken Se Compositions-försök
Gud vare oss nådig och välsigne oss! Dav. ps. 67. [För SATB och orgel]. Part.
[Gud vare oss nådig och välsigne oss]. Davids psalm no 67 för blandad kör ācapella [sic]. 1920. Part.
Gud är vår tillflykt och vår starkhet. Dav. ps. 46.2-4,8. 1923. [För SATB och orgel]. Part.
"Görer portarna höga", Davids ps. 24. 1922. [För SATB och orgel]. Part.
Har du sett herr Kantarell? <J. Otterdahl>. Visa för en röst med piano. 1906.
Hemlängtan Se På ledungsfärd
Henriette-vals Se Compositions-försök
[Herre vem skall bo uti din hydda] Till löfhyddofesten (Herre! Herre! hvem skall bo). Psalm 49 v. 1.2.7. 1895. [För SATB]. Part.
Herre över din kraft Se Adonoj
Hindumelodi (Oho! Hell dig, o måne). <Th. Lindh>. 1895. [För TTBB]. Part. Se även Kvartetter
Hinduiskt festtåg för liten orkester. Part. + dirigentst.
Humoresk för liten orkester [med harpa]. Part. + 25 st. [Orkestreringen något olika mot följande version]
Humoresk för liten orkester [med piano samt orgel ad lib.]. Part. [slutet i blyerts] [Orkestreringen något olika mot ovanstående version]
Hur dyrbar är ej din nåd, o Gud! för en röst, orgel eller piano. 1915.
Hymn tillägnad Bondetåget 1914 (Seklernas Gud) <texst [sic] af Martin Bolander. [För TTBB]. Part. Se även Kvartetter
Häxdans Se Pintorpafrun. Häxdans
Högtidssång Se Kvartetter
Höst Se Compositions-försök
Hösttankar <Andante elegiaco> för liten orkester. 1933. Part. + 27 st.
Hösttankar <Andante elegiaco> för orkester. 1934. Part.
"I arla morgontimma" och "När rosorna blomma" (Rosor, rosor, vackra rosor) af Gustaf Lamm för en röst vid piano. 1894. 2 vol.
I arla morgontimma för tenorsolo med flauto, clarinetto, stråkinstrument och piano. [D-dur; övriga sättn. i E-dur]. Part.
I arla morgontimma <Gustaf Lamm> för tenorsolo med orkester. Part., 3 ex. + 2 uppsättn. st. (16, 24 st.)
I drömmar Se Sommarsagor
I finnskogen Se Pintorpafrun. Förspel
I morgonväkten (Ja, gossar, när bägaren) <G. Granfelt>. [För TTBB]. Part. Se även Kvartetter
I morgonväkten [orkesterstycke] Se Vid Öresund
I sol på hav Se På ledungsfärd
I sommarkväll Se Sommarminnen
"I storm" (Det mörknar på himmelens fäste) af G. Söderberg för baryton och orkester. 1884. Part.
I strid Se På ledungsfärd
I trollens garn Se Pintorpafrun. I den förtrollade skogen
I trollslottet Se Pintorpafrun. I trollets slott
"I Vaaren" (Nu sænker sig Vaarens svangrende Luft) <L. Bdtcher> og Maaneskin (Er der Slv bland Jasminerens Grene?) <H. Nyblom>. To Sange for Damekor og Piano. Op. 34. 1886. Part. + 12, 8 [ms.] st. Se även Maaneskin
Ich bin bei euch alle Tage, für M.Sopran [och piano eller orgel]. 1889. Med separat solo-st.
Idyll Se Sommarsagor
Impromptu för violin och piano. 1890. Part. Även skiss Se även Albumblad
Indisk serenad för orkester. Part. + 19 st. [stråkst. i ljuskopia]
Intermezzo Se Pintorpafrun. Intermezzo
Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Davids 121 psalm. 1917. [För röst och piano]
[Jag lyfter mina ögon upp till bergen] Davids 121 psalm (Jag lyfter mina ögon). "Jag lyfter mina händer" för solo och orgel. 1917.
Jakten (Prinsessan jagar i skogen). <M. Landahl>. Kvartett för mansröster. Part. Se även Kvartetter
[Je sais qu'il est une âme] Recitatif (Cette splendeur) et air (Je sais qu'il est un [sic] ame) pour soprano [et piano], počsie de [sic] musique ... Op. 28.
Julsång (Fader vår som är i himlen) för blandad kör, orgel och harpa <l. piano>. 1900. Part.
+ 2 st.; även 2 körpart. i kopia
Julsång (Goder afton, goder afton) för en röst med piano. 1896.
Kantat (Menskolif, du underbara) för soli, manskör och pianoforte. Ord af Fergus Schéele. Till min högt älskade fader. Minne af 70-årsdagen. 1898. Part., 2 ex. varav 1 delvis blyerts + 18 vokalst.
[Kantat (Menskolif, du underbara). Skönt det är] Duett (Skönt det är) för tenor och baryton ur Födelsedags-kantaten d. 19 aug. 1898. Ord af Fergus Schéele. Arrangement för [2 röster och] orgel d. 29/1 99. Klav.
[Kantat (Menskolif, du underbara). Skönt det är] Duo (Skönt det är) för tenor och baryton. 1898. [För 2 röster och harmonium]. Klav. + B-st.; T-st. saknas
Kantat till Arla Coldinu-ordens 150 års dag (Öfver djupet härskar natten). Ord af Sphinx för soli, manskör och stor orkester. dec. 1914/1915. Part. [delvis blyerts]
Kantat till Arla Coldinu-ordens 150 års dag (Öfver djupet härskar natten) d. 8 maj 1915. Ord af E. Andersson (Sphinxen). Part. [blyerts]
Kantat till Arla Coldinu-ordens 150-årsfest (Öfver djupet härskar natten). Jan. 1915. Klav. [piano, orgel och röster]
Kantat till Brummerska skolans invigning 1897 (Verk som menskohänder leda) komponerad för trio och [dam-]kör med ackompagnement af orgel och piano. 1897. Skiss
Kantat till minnesfesten i mosaiska synagogan 12 sept. 1920 (Stig helga lovsång) för soli, [blandad] kör orgel och orkester. 12 nov. 1919 -9 jan. 1920. Part.
Kantat till minnesfesten i mosaiska synagogan sept. 1895 (Ljufva äro dina vägar) komponerad för soli, [blandad] kör och orgel. 1895. Part. + orgel-st.
Kantat till Tycho Brahefesten okt. 1901 (Tyst i nattens mystiska dager). Ord af C.D. af Wirsén för soli, [blandad] kör och [2] pianoforte. Part. + 2 pianost. i ms.; sats III i flera ex.
"Klingen vida, tunga klockor". Qvartett för mansröster med barytonsolo. 1889. <Richard Nordin>. Part. Se även Kvartetter
Kom tillbaka Se Compositions-försök
Konsert för violoncell och orkester. 1930. Part., 2 ex. + klav. + 39 st.
Konsertstycke för fagott med stråkorkester (eller piano). 1928. Part., 2 ex. + klav. + 7 st.
[Kvartett, piano, stråkar, d-moll (1932)] Kvartett <d-moll> för violino, viola, cello och piano.1932. Part./pianost. + 3 st. Även ett ofullbordat part.
[Kvartett, stråkar, A-dur (1885)] Quatuor för två violiner, viola och violoncello. 1885. Part. + 4 st.
[Kvartett, stråkar, A-dur (1885); arr. piano, 4 h] Qvartett āquatre mains [ofullbordad].
[Kvartett, stråkar, nr 1, F-dur (1925)] Stråkkvartett I <F-dur>. 1925. Part. + 4 st.
[Kvartett, stråkar, nr 2, f-moll, (1926)] Stråkkvartett II <f-moll>. 11/1 26 -25/2 26. Part. +
4 st.
[Kvartett, stråkar, nr 3, A-dur (1926)] III. Stråkkvartett <A-dur>. <"Det våras>". 9/3 -22/4 1926. Part. + 4 st.
[Kvartett, stråkar, nr 4 [5], D-dur (1927)] Stråkkvartett IV [senare ändrat till "V"] <D-dur>. 15/12 26 -28/4 27. Part., 2 ex. + 4 st.
[Kvartett, stråkar, nr 6, c-moll (1934)] Stråkkvartett no VI <c-moll>. 28 nov. 33 -5 jan. 34. Part., 2 ex. + 4 st.
[Kvartett, stråkar, nr 7, d-moll (1935)] Stråkkvartett no 7 <d-moll>. okt.- nov. 35. Part. + 4 st. Även ett ofullbordat part.
[Kvartett, stråkar, nr 8, g-moll (1937)] Stråkkvartett no 8 <g-moll> för 2 violiner, viola och cello.
25/ 0 36 -8/137. Part. + 4 st.
Kvartetter för mansröster. Del I <fr. 1888 -juni 1924>. [Innehåll: "Se dagen dör ...". 1888 --Ljusa aftonskyar. <Daniel Fallström>. 1895 --Östersjön (Du bländand hav). <Oscar II>. 1898 -- Klingen vida tunga klockor. 1889 --Sång vid skålen för de styrande mästarne i P.B. [dvs Par Bricole] (I flydda dar). <S. Kinmansson>. 1894 --Sång vid skålen för ordföranden i arbetsgraderna i P.B. (Vi höja våra fyllda glas). <S. Kinmansson>. 1894 --Sång vid skålen för providören i P.B. (Vem har här i P.B.). <S. Kinmansson>. 1894 --Högtidssång vid avtäckandet av prof. C.J. Rossanders bild vid vårfesten i P.B. 15 maj 1898 (Bacchi barn). <S. Kinmansson> --Högtidssång I P.B. 15/5 1900 då professor C.J. Rossander erhöll jubel-kransen (Med bräddad pokal). <S. Kinmansson> --För länge se'n (Den gamla, gamla visan) <K.A. Melin> --Balder är fallen --Hindumelodi (Oho! Hell dig, o måne). <Th. Lindh>. 1895 -- Allerkjæresten min, godnat (Alt vandrer Månen). <E. v. der Recke>. 1889 --Det var en gång en konung. <Hugo Tigerschiöld>. 1891 --Hymn tillägnad Bondetåget 1914 (Seklernas Gud) <M. Bolander> --Sjung, sjung, sorlande bäck. <E. Wallmark>. 1898 --Si, jänta ho vart mi! (Dä geck e fager jänta) <Mfbg>. 1912 --Stillhet (Nu viskar vinden). <B. Nyström>. 1912 -- I morgonväkten (Ja, gossar, när bägaren) <G. Granfelt>. 1908 --Lysen stjärnor. T. Moore, öv. K.A. Melin. 1911 --Berceuse (Sjung, du hvinande vind) <B. Nyström>. 1914 --Lyss till vällingklockan, gubbar! Sång till nubben, fritt efter en gammal melodi. 1920 --Till Valborgsmässafton. <M. Landahl>. 1920 --Jakten (Prinsessan jagar i skogen). <M. Landahl>. 1920 --Ave Maria <J.P. Wallin efter G. Seidl>. 1920 --På vakt. <K.A. Melin> -- Skattsökaren sjunger (Jag gräft med min spade). <Jakob Tegen-gren>. 1920 --Vi komma från skogar och dalar <E.W. Lindblad>. 1920 --Sångarhälsning (Vår sångarhälsning tag). <E. Åkerberg>. 1920 --En färd i natten (Det rider en kung). <Toivo>. 1920 --Vind i rågen (Mjuka vajande blåa råg). <Bengt Nyström>. 1921 --Sol-dag i skogen. <M. Landahl>. 1921 --Så sakta ringde klockorna <Astrid Gullstrand>. 1921 --Serenad (Slumra i frid). <Alströmer>. 1921 --Den älskandes spår (Här min hulda mö). Kanteletar. 1:174. Öv. A.H.A. Kjellgren. 1910 --Tröstvisa (Och inte skall du sucka). <Johan Grandell>. 1923 -- Sommarvind. <Kerstin Hed>. 1924 --En vallarlåt (Jag gångar mig åt östanhåll). <Kerstin Hed>. 1924 --Längtan (Se, strålande stjärnorna le). <Kerstin Hed>. 1924 --På vandring (Det sjunger i skogen). <Kerstin Hed>. 1924 --Sångarmakt (Speleman, knäpp på din strängalek). <Kerstin Hed>. 1924 --Därhemma. <Kerstin Hed>. 1924.]. Part.
[Kvintett, piano, stråkar, nr 1, a-moll (1887)] Quintetto pour deux violons, alto violoncelle et piano. 1887. Part., 2 ex.
[Kvintett, piano, stråkar, nr 2, d-moll (1907)] Kvintett no 2 <d moll> för 2 violiner, viola, cello och pianoforte. Op. 43. Dec. 1906 -Febr. 1907. Part./pianost. + 4 st.
[Kvintett, piano, stråkar, nr 3, f-moll (1929)] Kvintett no 3 för piano, 2 violiner, viola och cello. 1929. Part./pianost. + 4 st. Även ett ofullbordat part.
[Kvintett, stråkar, g-moll (1925)] Kvintett för 2 violiner, 2 altos och violoncello. 24/10 24 -18/1 25. Part.
[Kvintett, stråkar, c-moll (1928)] Kvintett för 2 violiner, viola och 2 cellos. 20/11 27 -2/1 28.Part. + 5 st.
Kvällstämning (Se, dagen dör). [För TTBB]. Part.
Kyrie eleison (Requiem eternam). 1884. [För SATB]. Part. + 4 st. i ms. [T saknas]
Landet Vitavall (Fager skiner solen). [För röst och piano]
Ljusa aftonskyar. D. Fallström. 1895. [För TTBB]. Part. Se även Kvartetter
Lysen stjärnor Se Kvartetter
Lyss till vällingklockan Se Kvartetter
Längtan (Ack att till mitt hjertas vän) Se Compositions-försök
Längtan (När vinden susar) Se Compositions-försök
Längtan (Se, strålande stjärnorna le) Se Kvartetter
"Maaneskin" (Er der Slv bland Jasminerens Grene?) <af Helene Nyblom> for Damekor og Piano.
1886. Part. Se även I Vaaren
Manskvartetter. <Ord av Kerstin Hed>. 1924. [Innehåll: 1. På vandring (Det sjunger i skogen)
--2. Sångarmakt (Speleman, knäpp på din strängalek) --3. Där hemma --4. En vallarlåt (Jag gångar mig åt östanhåll)]. Part.
Maria-vals Se Compositions-försök
Mazurka [A-dur] Se Compositions-försök
Mazurka [h-moll] för violinsolo och liten orkester. 1894. Part.
Mazurka [h-moll] för violinsolo, liten orkester, orgel och piano. 1894. Part.
Mazurka [h-moll] för violinsolo och orkester. Part. + 21 st.
Menuetto [A-dur]. Op. 15. 1889. [För piano]. Se även Sarabande [E-dur] 1889 samt Svit [op. 27]
Menuetto [A-dur] för liten orkester. Part. + 23 st. Se även Sarabande [E-dur] 1889 samt Svit
[op. 27]
Min lycka (Min lycka varade så kort) <från tyskan af Erland Lagerlöf.>. 1889. [För röst och piano]
2 ex.
Två miniatyrer för liten orkester. 1887. [Innehåll: I [a-moll] ; II [D-dur].] Härtill separat: Miniatyrer. III [a-moll]. 1908. Part.
Narren sjunger Se Pintorpafrun. Tirili
Narrens visa Se Paradisets lustgård. Jag vet det finns
Narrens visor Se Pintorpafrun. Han levde i sorg samt Tirili
Nordvästen Se Vid Öresund
Notturno för orkester. 1929. Part., 2 ex. + 39 st.
Notturno Se Compositions-försök
"Nu lockar de i skogen ..."<Efter P. Jensen> [Med: Oho! (Hvad är det, som flänger). <G. Fröding> -- 3. Det är så tyst i skogen. <A. Gellerstedt>]. [För SSA?]. Part.
"När Israel ur Egypten drog." Dav. psalm 114. 1922. [För SATB och orgel]. Part.
När rosorna blomma Se I arla morgontimma
"O, hade jag en guldpokal" <A. Wson Grebst> för barytonsolo och orkester. Part. + 25 st. Se även Två sånger
[O hur snabbt] Koral 76 (O, hur snabbt vår tid förgår) [För SATB]. 16 st. i ms, varav 2 i blyerts i autogr.
"O sanctissima". Trio pour soprano, tenor et baryton avec accompagnement de piano forte [eller orgel]. 1887. Part.,  2 ex.
O sanctissima, trio för sopran, tenor och bas [och orgel]. 1888. Part. + B-st.; S och T saknas
O vor' en herdeflicka jag Se Compositions-försök
Oho! Se Det är så tyst i skogen samt Nu lockar de i skogen
Oktett för oboe, clarinetto, corno, fagotto, violino, viola, cello och basso. 1927. Part. + 8 st.
Orientalisk festmarsch för liten orkester. 1933. Part. + 26 st. [Titel i blyerts]
Ouverture [c-moll] för orkester. 1885. Part. + 30 st.
Ouverture [c-moll] för orkester, för piano ā4 mains arrangerad. 1885.
"Paa Fjeldet" (Jeg tænkte at drage paa vinged Fod) af Holger Drachmann for en Sangstemme med Piano. 1886. [e-moll]
"Paa Fjeldet" (Jeg tænkte at drage paa vinged Fod) af Holger Drachman [sic] för en röst med piano. Op. 9. [f-moll]
Pagens visa Se Compositions-försök
[Paradisets lustgård. Jag vet det finns] Narrens visa (Jag vet det finns en liten prins) ur sagospelet "Paradisets lustgård" <Algot Sandberg> för en röst med piano. 2 ex.
Pintorpafrun. Sagospel af Algot Sandberg. 1915. Part. i 2 vol. + klav.
Pintorpafrun. Allegro furioso, akt IV:1:7 Se Pintorpafrun. Svit nr 2:2
[Pintorpafrun. Det var sol över marker, akt III:5] "Det var sol över marker", ballad ur sagospelet "Pintorpafrun", <Algot Sandberg>, för solo och liten orkester. Part. + 21 orkester-st.; vokalst. saknas
[Pintorpafrun. Det var sol över marker, akt III:5] Pintorpafrun. Akt III (Det var vår över marker). Klav. Se även Pintorpafrun. Urval
[Pintorpafrun. Förspel, akt I:1] Förspel till sagospelet "Pintorpafrun". [För stor orkester]. Part.
[Pintorpafrun. Förspel, akt I:1] Förspel till sagospelet "Pintorpafrun" för liten orkester. Part. + orgelst.
[Pintorpafrun. Förspel, akt I:1] I finnskogen, förspel till sagospelet "Pintorpafrun" för orkester. 1915. Part.
[Pintorpafrun. Förspel, akt I:1] I finnskogen för liten orkester, orgel och piano. Part.
Pintorpafrun. Förspel Se även Pintorpafrun. Svit nr 1:1
[Pintorpafrun. Förtrollningen löses, akt III:7] Förtrollningen löses, för liten orkester. Part.
Pintorpafrun. Han föddes långt borta, där vintern bor Se Pintorpafrun. Urval
[Pintorpafrun. Han levde i sorg, akt II:8] "Narrens visor" ur sagospelet "Pintorpafrun" 1. "Han levde i sorg" för barytonsolo och liten orkester. Part. + 21 orkester-st.; vokalst. saknas Se även Pintorpafrun. Narrens visor samt Urval
[Pintorpafrun. Hon föddes långt borta, akt I:2] "Hon föddes långt borta, där vintern bor", ballad ur sagospelet "Pintorpafrun", <Algot Sandberg>, för solo och liten orkester. Part. + 21 orkester-st.; vokalst. saknas
[Pintorpafrun. Häxdans, akt IV:II:3] Häxdans för liten orkester, orgel och piano. Part.
[Pintorpafrun. Häxdans, akt IV:II:3] Häxdans ur sagospelet "Pintorpafrun" för orkester. Part.
[Pintorpafrun. Häxdans, akt IV:II:3] Häxdans ur sagospelet "Pintorpafrun" komponerad för liten orkester. Part.
Pintorpafrun. Häxdans Se även Pintorpafrun. Svit nr 1:2
[Pintorpafrun. I den förtrollade skogen, akt IV:I:9] "I den förtrollade skogen" ur sagospelet "Pintorpafrun" för liten orkester. Part. + 20 st.
[Pintorpafrun. I den förtrollade skogen, akt IV:I:9] I trollens garn för liten orkester. Part.
Pintorpafrun. I finnskogen Se Pintorpafrun. Förspel
Pintorpafrun. I trollens garn Se Pintorpafrun. I den förtrollade skogen
[Pintorpafrun. I trollets slott, akt IV:II:1] "I trollets slott" ur sagospelet "Pintorpafrun" för orkester. Part.
[Pintorpafrun. I trollets slott, akt IV:II:1] I trollslottet ur sagospelet "Pintorpafrun" för liten orkester [med orgel]. Part. + orgelst.
[Pintorpafrun. I trollets slott, akt IV:II:1] I trollslottet för liten orkester [med piano och orgel]. Part.
Pintorpafrun. I trollets slott Se även Pintorpafrun. Svit nr 1:3
[Pintorpafrun. Intermezzo, akt I:2] Intermezzo ur sagospelet "Pintorpafrun". [För 2 vl, vlc och piano]. Part., 2 ex., varav 1 blyerts daterat 1934. Härtill 3 stråk-st. i ms.
[Pintorpafrun. Intermezzo, akt I:2] Intermezzo för violinsolo och liten orkester. Part., 2 ex. varav 1 blyerts
[Pintorpafrun. Intermezzo, akt I:2] Intermezzo. [För vl, vlc, kb och piano]. Part. [blyerts]
Pintorpafrun. Intermezzo Se även Pintorpafrun. Svit nr 2:1
Pintorpafrun. Narren sjunger Se Pintorpafrun. Tirili
[Pintorpafrun. Narrens visor] Narrens visor" ur sagospelet "Pintorpafrun". <Algot Sandberg>.
1. "Han levde i sorg". 2. "Tirilirili" för baryton och piano. Klav., 2 ex. Se även Pintorpafrun. Han levde i sorg samt Tirili
[Pintorpafrun. Svit nr 1] Svit 1. No 1. Förspel till sagospelet "Pintorpafrun" för orkester --No 2. Häxdans ur sagospelet "Pintorpafrun" för stor orkester --No 3. "I trollets slott" ur sagospelet "Pintorpafrun" för stor orkester. 3 part. + 44, 47, 49 st.
[Pintorpafrun. Svit nr 2] Svit 2. No 1. "Intermezzo" ur sagospelet "Pintorpafrun" för violinsolo och liten orkester --Svit 2 ur sagospelet "Pintorpafrun". No 2 "Allegro furioso" [akt IV:1:7] för liten orkester --No 3. "Älvalek", ur sagospelet "Pintorpafrun" för liten orkester. 3 part. + 20, 22 st.; st. till nr 2 saknas
[Pintorpafrun. Tirili, akt II:8] "Narrens visor" ur sagospelet "Pintorpafrun" No 2. "Tiriliri" för barytonsolo och liten orkester. Part. + 21 orkester-st.; vokalst. saknas
[Pintorpafrun. Tirili, akt II:8] Narren sjunger för liten orkester, orgel och piano. Part.
Pintorpafrun. Tirili Se även Pintorpafrun. Narrens visor
[Pintorpafrun. Urval] Sånger ur sagospelet "Pintorpafrun". <A. Sandberg>. [Innehåll: I. Han föddes
långt borta, där vintern bor --II. Surra, surra, rocken min --III. Han lefde i sorg --IV. Det var vår öfver marker och vår uti lund.] [För röst och piano]
[Pintorpafrun. Vid spinnrocken, akt II:1] "Vid spinnrocken", "Surra, surra, rocken min", ur sagospelet "Pintorpafrun" för solo med liten orkester. Part. + 20 orkester-st.; vokalst. saknas Se även Pintorpafrun. Urval
[Pintorpafrun. Vid spinnrocken, akt II:1] Vid spinnrocken för liten orkester. Part.
[Pintorpafrun. Älvalek. Akt I:3] Älvalek, balett-scen för liten orkester. Part. Se även Pintorpafrun. Svit nr 2:3
Polonaise [A-dur]. 1875. [För piano]
Polska Se [Du meine Seele] Du som mitt lif
Preludier [1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 19, 23, 25, 26, 29]. 1925. [För piano] Blyerts
Preludium [A-dur] för orkester. 1937. Part., 2 ex.
Preludium [g-moll] och fuga [G-dur] för orgel.
Prinsessan och svennen af K.A. Melin för soli, kör och orkester. 1887. Part., 2 ex. varav 1 def. + 4 vokalst.
[Prinsessan och svennen. För silver och guld] Svennens sång (För silver och guld jag sjunger ej) ur "Prinsessan och svennen" <K.A. Melin> för tenorsolo och orkester. omarbetad och instrumenterad 1937. Part. + solost. + 20 st. [stråkst. i ljuskopia]
"Puisque je ne dois pas t'aimer!" (L'espérance chante). Paroles d'Hélčne Vacaresco. Op. 16. 1887. [För röst och piano]. 2 ex.
På dansgillet Se Sommarsagor
På Fjeldet [sång] Se Paa Fjeldet
"På fjället" för liten orkester. 1887. 23 st.
På fjället. Stämningsbild för liten orkester. 1936. Part. + 15 st.
På ledungsfärd. 1. I sol på hav. 2. Hemlängtan. 3. I strid. 4. Drapa. Fyra miniatyrer för orkester. 1933. Nr 1: Part. + 21 st. ; Nr 2: Part. + 22 st. ; Nr 3-4 saknas
På lätta vingar Se Compositions-försök
På säterstig Se Sommarminnen
"På vakt" <K.A. Melin>. Kvartett för mansröster. Part. Se även Kvartetter
På vandring Se Manskvartetter samt Kvartetter
Les ręves de l'amour Se Compositions-försök
Saknad Se Sommarsagor
[Saraband, E-dur] Sarabande. 1889. [För piano. Med: Menuetto [A-dur] Se även Svit [op. 27]
[Saraband, E-dur] Sarabande för violin och piano. Part./pianost. + st. Se även Svit [op. 27]
[Saraband, E-dur; arr. orkester, F-dur] Sarabande F-dur för liten orkester. Part.
[Saraband, E-dur; arr. piano, stråkorkester, F-dur] Sarabande för stråkorkester och piano. Part., 2 ex. varav 1 ex. blyerts + 11 st.
[Saraband, G-dur] Sarabande. 1892. [För piano].
[Saraband, G-dur] Sarabande G-dur för liten orkester. Part.
Se dagen dör Se Kvartetter
Serenad Se Kvartetter
Sextett [d-moll] för 2 violiner, viola, cello, clarinetto in B och corno in F. 12/9 1928. Part. + 6 st. Även part. i blyertsskiss
Sextett [Ess-dur] för 2 violiner, 2 viole och 2 cellos. 12/2-28/3 1928. Part., 2 ex. + 6 st.
Si, jänta ho vardt mi! (Da geck e fager jänta) <Mfbg>. Kvartett för mansröster. 1912. Part. Se även Kvartetter
Sinfonietta appassionata för liten orkester. 1932. Part., 2 ex. varav 1 blyerts + 24 st.
Siri-polka Se Compositions-försök
Sjung, sjung, sorlande bäck Se Kvartetter
"Skalden" (En främling är jag) af <Ernst Beckman> för baryton med piano-forte. 1884.
Skattsökaren sjunger Se Kvartetter
Skiljas i sorg Se Compositions-försök
Skogsrået (Han Björn var en stark och fager sven). V. Rydberg. Ballad för baryton och orkester. 1884. Klav.
"Skogsrået" (Han Björn var en stark och fager sven). Ballad af V. Rydberg för barytonsolo med accompagnement af stor orkester. Komp. 1884. Om arbetad och nyinstrumenterad år 1897. Part. + 37 orkesterst. i ms.
Skogsrået (Han Björn var en stark och fager sven). Ballad af V. Rydberg. 1884. omkomponerad 1899. för bas med orkester, arr. för [röst och] piano. Klav.
Skogsrået. Ballad för baryton med orkester, arr. för stråkorkester och 2 pianos [sic]. 16 st., varav några i ms.; vokalst. saknas
Soldag i skogen Se Kvartetter
"Som hjorten efter källan trängtar" <psalm 122> för sopransolo, [blandad] kör, harpa, stråkorkester och orgel, komponerad till Judiska ynglingaföreningens 100årsjubileum d. 10 nov. 1919. Part.
Sommarminnnen. Galopp Se Compositions-försök
Sommarminnen. Miniatyrer för violin och piano. Op. 39. 1905. I [= Böljelek] [resten saknas].
Sommarminnen. 1. "I sommarkväll". II "På säterstig". III "Böljelek", för 2 violiner, cello och piano. Part. i 3 vol.
[Sommarminnen. 1] I sommarkväll för violinsolo, liten orkester, orgel och piano. Part. + 1 vlc-st., daterad 1906.
Sommarminnen. 1. "I sommarkväll" för violinsolo, piano och liten orkester. Part. + 21 st.
[Sommarminnen. 2] På säterstig för liten orkester, orgel och piano. Part.
Sommarminnen. 2. "På säterstig" för violinsolo, piano och liten orkester. Part. + 20 st.
[Sommarminnen. 3] Böljelek för violinsolo, liten orkester, orgel och piano. Part.
Sommarminnen. 3. "Böljelek" för violinsolo, piano och liten orkester. Part. + 21 st.
"Sommarsagor". Tonbilder för piano. Op. 16. [Innehåll: 1. I drömmar --2. Idyll --3. På dansgillet -- 4. Saknad].
Sommarvind Se Kvartetter
"Sommersol" (Straal ikke, Luft) av <Helene Nyblom> for en Sangstemme med Piano-accompagnement. Op. 16. 1887. 3 ex.
Sommersol (Straal ikke Luft). <Helene Nyblom> för en röst med orkester. Komp. 1888 i Paris, instrumenterad 1937. Part. + 20 orkesterst. [stråkst. i ljuskopia]
Sonat [a-moll] för viola och piano . 1926. Part./pianost. + 2 vla-st.
Sonat <e-moll> för violin och piano. 1922. Part./pianost. + 1 st., 2 uppsättn.
[Sonat, violin, piano, e-moll. Sats 1] Sonat <e-moll> för violin och piano. Part./pianost. + 1 st.
Sorgetoner vid minnesfesten öfver framlidne stormästaren i Par Bricole ... Eugčne Weylandt d. 15 april 1910 för stråkorkester, piano och orgel. 15 mars 1910. Part., 2 ex. + 8 st. [härtill 13 st. i ms.] Även skiss
Stillhet (Nu hviskar vinden). Bengt E. Nyström. Kvartett för mansröster. 1912. Part. Se även Kvartetter
Stämningsbilder Se Vid Öresund
Svenska gossars sång (Vi äro svenska gossar vi). E. Collin. 1916. [För SATB och piano]. Part. Se även Du Sveriges bygd
Sverige, Svithiod, fosterland. <Ord af Sven Nyblom> för en röst med piano. 1914. 2 ex.
Sverige, Svithiod, fosterland. <Sven Nyblom>. Sång för tenor med orkester. Komp. 1914; instrum. 1937. Part. + 24 st. [stråkst. i ljuskopia]
Svit [op. 27], 1) Sarabande [E-dur] b) Menuett [A-dur] c) Gavott [G-dur] för liten orkester. Part. + 8 st.
[Svit (1936)] Svit för liten kammarorkester <flauto, oboe, clarinetto, corno, fagotto, violino, viola, cello och basso>. 25/11 35 -11/1 36. Part. + 10 st.
[Symfoni, e-moll] Symfoni. 1930. Part. + klav.
[Symfoni, e-moll] Symfoni I <e-moll> för stor orkester. 1931. Part. + 50 st.
[Symfoni, f-moll] I. F.moll. Sinfonia. 1886. Part. + 22 st.
Så sakta ringde klockorna <Astrid Gullstrand>. [För A solo och SATB]. Part., 2 ex. Se även Kvartetter
Så sakta ringde klockorna <Astrid Gullstrand>. [För Bar solo och TTBB]. Part. Se även Kvartetter
Sång ... i P.B. Se Kvartetter
Sång till supen (Lyss till vällingklockan). Fritt efter gammal mel. 1928 [?]. [För TTBB]. Part.
Sångarhälsning Se Kvartetter
Sångarmakt (Speleman, knäpp på din strängalek). <Kerstin Hed>. [För SATB]. Part. Se även Manskvartetter samt Kvartetter
Två sånger, "Blommorna blekna" (Det hviskar så sakta) och "O, hade jag en guldpokal" af A. Wson Grebst, komponerade för barytonsolo med pianoackompagnement. 1904. Se även Blommorna blekna samt O hade jag en guldpokal
Två sånger till Hugo Alfvén. Den älskandes spår (Här min hulda mö). Kantelar. 1.174. Öv. av A.H.A. Kjellgren. [För TTBB] --Ave Maria. J.P. Wallin efter G. Seidel. [För Bar solo och TTBB]. Part. Se även Den älskandes spår samt Ave Maria
Tiden bortilar Se Compositions-försök
Tidt er jeg glad <Ingemann> för en röst med piano.
Till aftonstjernan! (Var helsad stilla sommarqväll). Dikt af Oscar Fredrik för solo, [blandad] kör och orkester. Op. 24. 1889. Part. + klav., 2 ex. + solost. + 42 st. [orkesterst. i ms. och kopia]
Till Carl Michael Bellmans minne. Högtidsmarsch över Bellmans-melodier för orkester. Part. + 14 st. [stråkst. saknas]
Till valborgsmässafton Se Kvartetter
Tre tonbilder för piano [I. D-dur ; II. a-moll ; III. D-dur]. 2 ex.
Tre tonbilder för liten orkester [I. D-dur ; II. a-moll ; III. D-dur]. 1936. Part. + 8 st. Även blyertsskiss för stor orkester
[Trio, piano, stråkar, h-moll (1886)] Trio för violino, cello och piano-forte. 1886. Part./pianost. + 2 st.
[Trio, piano, stråkar, h-moll (1888)] II Trio i H moll för violino, cello och piano-forte. 1888. Part./
pianost. + 2 st.
[Trio, piano, stråkar, h-moll (1931)] Trio II för violino, cello och piano. 1931. Part./pianost., 3 ex. + 2 st.
Tröstvisa Se Kvartetter
T.Ts Sångare-hurra (Hurra, hurra, hurra, hurra!). 1903. [4 takter]. [För TTBB]. Part. + 11 st.
Turandot. Op. 40. [Svensk text, tysk text senare inskriven]. Klav. i 2 vol.
[Turandot. Underbara bild] "Turandot". Scen ur 1sta akten (Underbara bild). Klav.
Vad vill man göra Se Compositions-försök
En vallarlåt Se Manskvartetter samt Kvartetter
Vals [F-dur]. 1888. [För piano]. 2 ex.
Vi komma från skogar och dalar <E.W. Lindblad> för manskvartett. 1920. Part. Se även Kvartetter
Vid spinnrocken Se Pintorpafrun. Vid spinnrocken
Vid Öresund. 1. "I morgonväkten". 1934. Part. + 19 st. [stråkst. i ljuskopia]
Vid Öresund. 2. "Aftonstämning över Ven". 1934. Part. + 20 st. [stråkst. i ljuskopia]
Vid Öresund. 3. "Nordvästen" [struken titel: Västanbris]. Stämningsbilder för liten orkester. 1934. Part. + 20 st. [stråkst. i ljuskopia]
Vind i rågen (Mjuka vajande blåa råg). <Bengt Nyström>. [För TTBB]. Part. Se även Kvartetter
Visa i folkton Se Det var en gång en konung
Vårluft Se Compositions-försök
Västanbris Se Vid Öresund
Zaddik kattomar. 1909. [För röst och orgel]
Den älskandes spår (Här min hulda mö). Kanteletar. 1:174. Öfv. A.H. Kjellgren. Kvartett för mansröster. 1910. Se även Två sånger till Hugo Alfvén samt Kvartetter
Älvalek Se Pintorpafrun. Älvalek
Älvornas dans Se Elfvornas dans
Östersjön (Du blånande haf). <Ord af konung Oscar>. 1898. [För TTBB]. Part. Se även Kvartetter
Östersjön (Du blånande haf). [För SATB]. Part., 2 ex.

Arr.:

Alls ingen flicka lastar jag. Folkvisa. [För S solo och SSAA?]. Part. Se även Två svenska folkvisor samt Herr Hildebrand han talte
Den bergtagna (Och jungfrun hon skulle sig till ottesången gå). <Svensk folkvisa>. [För S solo och SATB]. Part.
Den bergtagna (Och jungfrun hon skulle sig till ottesången gå). <Folkvisa>. [För T solo och TTBB]. Part. Se även Herr Hildebrand han talte
Bröllopsvisa (Först skall de vara krona och krans). Folkvisa. [För SSA?]. Part.
Det föll en frost. Tysk folkvisa. [För TTBB]. Part.
Du har sörjit nu igen. Folkvisa. [För Bar solo och TTBB]. Part. Se även Herr Hildebrand han talte
Friarevisa (Skulle jag gå sta). Svensk folkvisa. 1923. [För TTBB]. Part.
Hambopolskor. <från Norge> ; Åjänta åja <från Sverige>. 1891. [För piano]
[Herr Hildebrand han talte] Folkvisa från Westergötland (Herr Hildebrand han talte). [För TTBB]. Part.
Herr Hildebrand han talte. Folkvisa. [Med: Den bergtagna (Och jungfrun hon skulle sig till ottesången gå) --Jag [gick] mig ut en aftonstund. Folkvisa --Så länge, som vi vandra här på jorden (Hur långt vi än må vandra). Folkmelodi från Källna socken i Skåne upptecknad av Helge Sandberg, tekst [sic] av H.S. --Alls ingen flicka lastar jag. Folkvisa --Du har sörjit nu igen. Folkvisa --Tänker du att jag förlorader är. Folkvisa]. [För TTBB]. Part.
Jag gick mig ut en aftonstund. Folkvisa. [För A solo och SSAA?]. Part.
Jag gick mig ut en aftonstund. [För TTBB]. 8 st. Se även Herr Hildebrand han talte
Klagan (Slut allting! Intet kvar!). Böhmisk folkvisa., 1923. [För SATB]. Part.
Och när som flickorna de gifta sej. Folkvisa. [För SSA?]. Part.
"Om dagen vid mitt arbete". Svensk folkvisa fritt behandlad för tenorsolo och orkester. Part. + 17 st. Se även Två svenska folkvisor
[Rusthållarns son] Folkvisa (Rusthållarns son i Strepplehult). [För röst och piano]. [Blyerts]
[Rusthållarns son] Folkvisa (Rusthållarns son i Streplehult). arr. Chrysander omarb. ... [För TTBB]. Part.
Trettio svenska folkvisor för fystämmig blandad kör ācapella [sic] = Dreissig schwedische Volkslieder für vierstimmigen gemischten Chor ācapella [sic]. 1894 [ändrat till: 1897]. Part.
Svenska folkvisor. [För piano]
Två svenska folkvisor "Om dagen vid mitt arbete" och "Alls ingen flicka lastar jag" fritt
behandlade för stråkorkester och tenorsolo. 1912. Part. + 10 st.
Så länge som vi vandra här på jorden (Hur långt vi än må vandra). Folkmelodi från Källna socken i Skåne upptecknad af Helge Sandberg. [För TTBB]. Part. [ofullständigt] Se även Herr Hildebrand han talte
Två vänner de gör ett par. [För SSA?]. Part.
Tänker du att jag förlorader är. [För Bar solo och TTBB]. Part. Se även Herr Hildebrand han talte
Uti vår hage. Folkdansvisa. [För A solo och SSA?]. Part.
Åjänta åja. [För SSA?]. Part.

Bellman, C.M., [Ack du min moder] Fredmans epistel no 23 (Ack, du min moder). [För TTBB]. Part.
      "       Aldrig en Iris. 1890. [För TTBB]. Part.
      "       Allting är rikgit klaradt och gjordt. Fredms ep. no 57. [För TTBB]. Part.
      "       Blåsen nu alla. [För SSA?]. Part.
      "       Böljan sig mindre rör. [För SSA?]. Part.
      "       Fäll dina ögon. Frs ep. 64. Duo. [För 2 röster och piano]. Blyertsskiss
      "       "Kära bröder, så låtom oss supa i frid" <Fredm. ep. 5> [Med: II. "Gubbarna satt sig att dricka" <Fredm. ep. 18> --III. "Movitz, stå stilla, stå stilla vid grind" <Fredm. ep. 37> --IV. "Kommer inte Mollberg?" <Fredm. ep. 47> --V. "Vid ett stop öl och några supar" <Fredm. ep. 53> --VII. "Så ser han ut mitt bland de strålar" <Fredm. ep. 55> --VIII. "Allting är riktigt, klarerat och gjort" <Fredm. ep. 57> --IX. "Sitter du ännu och ljuger" <Fredm. ep. 60> --X. "Wer da? God vän" <Fredm. ep. 62> -- XI. "Min son, dina kärl, dina skålar" <Fredm. ep. 74> --XII. "Liksom en herdinna, högtidsklädd" <Fredm. ep. 80>]. [För TTBB]. Part. Nr VI saknas
      "       Liksom en herdinna. Skiss
      "       Opp, Amaryllis. [För 2 röster och piano]. Defekt
      "       Sextioen sånger av "C.M. Bellman" arrangerade för manskvartett. 1890-1925. Part.
      "       Tyst bröder, Bacchus har somnat. [För 2 röster och piano]. Blyertsskiss
Borgström, A., Dalmarsch (Marschen går till Tuna) <E.A. Karlfeldt>, fritt arrangerad för manskvartett. 1924. Part.
Borodin, A., Mazurka Se Cui, C.
Bull, O., Sæterjentens söndag (På solen jeg ser). Jörgen Moe. [För SATB]. Part.
Cui, C., Feuille d'album ; et Mazourka par Alexandre Borodine arrangés pour instruments ācordes. 1897. Part. + 5 st. i ms.
Geibel, A., Vaggvisa från Kentucky (Flitigt bi med honung). R. de. Buck. Öfv. E. Högman. [För SSA?]. Part.
Grieg, E., To brune Öjne. Sång, behandlad för tenorsolo och liten orkester. 1912. Part. + 19 st.
Hirsch, C., Bröllopssång, fritt arrangerad för [blandad kör,] liten orkester och orgel. 1918. Part.[text ej inskriven]
Kjerulf, H., Ingrids visa, för liten militär-corps. Part. [blyerts]
      "       Ingrids visa. [För SATB?]. Part. [text ej inskriven]
      "       Nökken (Jeg lagde mit Öre). [För SATB]. Part.
      "       På ängen äro far. [För SATB]. Part.
Körling, F., Vandringssång (Vi vandra genom skogen). [För SSA och 2 vl]. Part.
Mendelssohn Bartholdy, F., Ouverture till Ruy Blas, arr. för regementsorkester. 1903. Part.[blyerts]
      "       Venetianisches Gondellied, für Orchester. 1914. Part. + 12 st.
Mozart, W.A., Aria ['Porgi amor'] ur op. Figaros bröllop. 1902. [För militärorkester]. Part.
      "       Kör ['Giovani lieti'] ur Figaros bröllop. Akt 2. 1902. [För militärorkester]. Part. [blyerts]
Nordquist, G., Dalbolåt, När bönderna draga på skördearbete <Viktor Myrén>, arr. för [röst och] liten orkester. Part. + 14 st.
Peterson-Berger, W., Vest i fjellom, behandlad för liten orkester. 1912. Part., 2 ex. + 18 st.
Sjögren, E., I bykrogen. [För orkester]. Part. [ofullbordat]
      "        Islandsfärd af Holger Drachmann. [För 2 pianon]. Part. + 2 st. i ms.
Stenhammar, W., Sverige. [För SSA och piano?]. Part.

Mss.:

Allegro scherzando [d-moll] Se Preludium [A-dur]
Die Barde (Am öden Felsenufer). Gedicht von F.W. Wolff, für Barytonsolo und Männerchor mit Orchesterbegleitung. Solost. + 34 orkester-st. samt 8 körst. i kopia
Dalmelodier behandlade för liten orkester. [Arr. med bl a orgel och piano, 4 h] Part. + 2 st.
[Machet die Tore weit] Für das Reformationsfest in der Deutschen Kirche zu S:t Gertrud 31 Oktober 1890. Machet die Thore welt [sic] <nach Psalm 24>. [För SATB och orgel]. Part.
O sanctissima, trio för sopran, tenor och bas [och piano]. Op. 20. 1887. Part.
Preludium [A-dur] och Allegro scherzando [d-moll]. Part. + klav.
Prinsessan och svennen, för soli, kor och orkester. 41 orkester-st. samt 8 körst. i kopia
Sörj ej Suomis flicka. Arr. 1895. [För Bar solo och TTBB]. Part.
[Turandot. O grymma natt] Turandot. Scen ur 3dje akten (O, grymma natt!). Klav.

Tryck (förlag); SSKB = Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande):

Balder är fallen (Tungt gick ett sorl). [För TTBB]. Part. (SSKB, bd 7 nr 13)
Barcarole Se 3 "miniatyrer"
Begravningsmarscher Se Tio utgångsstycken
Berceuse (Sjung, du hvinande vind) <Bengt E. Nyström> [För TTBB]. Part.
Bröllopsmarsch Se Tio utgångsstycken
Caprice hongrois pour piano āquatre mains. Op. 12. (Elkan & Schildknecht) 2 ex.
Det var en gång en konung. <Hugo Tigerschiöld>. Visa i folkton. Op. 32. [För TTBB]. Part. (Elkan & Schildknecht) 2 ex.
To Digte af J.P. Jacobsen for en Sangstemme og Piano. Op. 17. [Innehåll: "Til Maidag frer jeg hjem min brud" av "Et Skud i Taagen" --"O havde jeg, o havde jeg en Dattersn, o ja!"] (Elkan & Schildknecht) 2 ex.
Du Blomst i Dug <ur "Mogens" af J.P. Jacobssén [sic]> för mezzo-sopran med accompagnement af piano-forte. (Elkan & Schildknecht) 2 ex.
"Du som mitt lif, min sällhet är" (Du som mitt lif = Du meine Seele). Sång för en röst med piano. Op. 29. (Abr. Lundquist) 2 ex.
Från skog och fjärd. Sommarminnen för violin och piano. No 1. I sommarkväll. No 2. På säterstig. No 3. På vågen. Op. 37. (Dahlström) Part. + st., 2 uppsättn.
Föresats <Vorsatz> (Jag skall det aldrig säga = Ich will's dir nimmer sagen) fritt efter R. Prutz. Op. 7. (Elkan & Schildknecht) 2 ex.
Gavott Se Svit, op. 27
Hindumelodi (Oho! Hell dig, o måne). <Th. Lindh>. [För TTBB]. Part. (SSKB, bd 21, nr 16)
Humoresk Se 3 "miniatyrer"
Husaren (Friskt ut). <Ord af Th. Lindh> för en röst vid piano. (Elkan & Schildknecht) 2 ex.
Hymn (Seklernas Gud). Tillägnad Bondetåget 1914 av Aftonbladet. Text av Martin Bolander. [För SATB]. Part., 3 ex.
I arla morgontimma. Sång vid piano. Op. 31. (Abr. Lundquist) 2 ex.
I skogen vill jag vandra. A. Gellerstedt. [För SSA?]. Part., 2 ex.
I sommarkväll Se Från skog och fjärd
Jakten (Prinsessan jagar i skogen). M. Landahl. [För TTBB]. Part. (Abr. Lundquist) 2 ex.
Klingen vida, tunga klockor. [För Bar solo och TTBB]. Part. (SSKB, bd 5 nr 1)
"Kommen hit i alle som arbeten". Duo för sopran och alt med ackompagnement af piano eller orgel. Op. 35. (Hirsch) 2 ex.
100 koralpreludier för orgel eller orgelharmonium. (Bergvall)
Koralpreludier till samtliga melodier i det nya psalmbokstillägget. (Bergvall) 2 ex.
"Kunde jag som lilla sparfven grå". Polska för en röst vid piano. (Elkan & Schildknecht) 2 ex.
[Kvintett, piano, stråkar, nr 1, a-moll (1887)] Qvintett för 2 violoner, alt, violoncell och piano. Op. 18. (Musikaliska konstfören., 1889) Part./pianost. + 4 st., 2 uppsättn.
Ljusa aftonskyar. Kvartett för mansröster. (Ur ?) 2 ex.
Melodi Se 3 "miniatyrer"
Menuett Se Svit, op. 27
Min lycka (Min lycka varade så kort). [För röst och piano]. Defekt
Min önskan (O vore jag så fri) för en röst med piano. (Elkan & Schildknecht) 2 ex.
3 "miniatyrer" <Barcarole, Humoresk, Melodi> för violin och piano. Op. 8. (Elkan & Schildknecht) Part. + st., 2 uppsättn.
När rosorna blomma (Rosor, rosor, vackra rosor). Sång vid piano. Op. 30. (Abr. Lundquist) 2 ex.
O havde jeg, o havde jeg en Dattersn Se To Digte af J.P. Jacobsen
Paa Fjeldet (Jeg tænkte at drage paa vinged Fod) af Holger Drachmann för en röst med piano. Op. 9. [e-moll]. (Hirsch)
På säterstig Se Från skog och fjärd
På vågen Se Från skog och fjärd
Saknad. 1887. [För piano]. (Svensk musiktidnings musik-album. Vol. 6, s. 5)
Sarabande Se Svit, op. 27
Se stjernan der i fjerran blå! Romance för en röst med accompagnement af pianoforte. Op. 6. (Elkan & Schildknecht)
Si, jänta ho vardt mi! (Dä geck e fager jänta) <Mfbg>. [Med: Stillhet (Nu hviskar vinden). <Bengt E. Nyström>]. [För TTBB]. Part. (SSKB, bd 27, nr 9-10)
Si, jänta ho vardt mi! (Dä geck e fager jänta) <Mfbg>. [Med: Stillhet (Nu hviskar vinden). <Bengt E. Nyström> --Skattesökaren sjunger (Jag grävt med min spade). <Jakob Tegengren> --Till Valborgsmässafton. <M. Landahl>]. [För TTBB]. Part. (Svenska kvartettsånger, s. 117-127)
Siris vaggvisa Se Vid horisontens vestra rand
Sjung, sjung, sorlande bäck. Sång för fyra mansröster. Part. (Hirsch)
Skattesökaren sjunger Se Si, jänta ho vardt mi!
Skönt det är, när lifvets kvällsol skymmer. Duett för tenor och bas [och piano]. Text af F. Schéele. Op. 38. [Ur kantaten d. 19 aug. 1898]. (Carl Johnn)
Sommarminnen Se Från skog och fjärd
Sommersol (Straal ikke, Luft). Text af Helene Nyblom komponeret for en Sangstemme med Piano.
Op. 19. (Brödrene Hals) 2 ex.
Stillhet Se Si, jänta ho vardt mi!
Svenska gossars sång (Vi äro svenska gossar vi). <E. Callin> för blandad kör och liten orkester. Körpart.
Sverige, Svithiod, fosterland. <Ord af Sven Nyblom> för en röst med piano. Högre sättning. (Dahlström) 2 ex.
[Svit, op. 27] Sarabande [E-dur], Menuett [A-dur], Gavott [G-dur], för piano. Op. 27. (Hirsch)
Sång vid Svenska skytterörelsens 50-års-jubileum 1910 (När vårt fädernesland). [För röst och piano]. (Carl Johnn) 2 ex. + separat sångst.
Två sånger, "Blommorna blekna" (Det hviskar så sakta) och "O, hade jag en guldpokal" af W. Ason Grebst, komponerade för baryton med pianoackompagnement. Op. 36. (Dahlström) 2 ex.
Tio utgångsstycken, två begravningsmarscher, en bröllopsmarsch. [För piano]. (Bergvall)
Tidt er jeg glad. Romans för en röst med piano. Op. 28. (Abr. Lundquist) 2 ex.
Til Maidag frer jeg hjem min brud Se To Digte af J.P. Jacobsen
Till Valborgsmässafton Se Si, jänta ho vardt mi!
En vallarlåt (Jag gångar mig åt östanhåll). <Kerstin Hed>. [För TTBB]. Part. (Sångartidningen 1930, nr 4) 2 ex.
Vid horisontens vestra rand ; Siris vaggvisa (Vyss, vyss). <Dikter af K.A. Melin> för en röst vid piano. Op. 14. (Elkan & Schildknecht)
Östersjön (Du blånande haf). <Ord af Oscar Fredrik>. [För TTBB]. Part. (SSKB, bd 17, nr 8)

Arr.:

Den bergtagna (Och jungfrun hon skulle sig till ottesången gå). Folkvisa för sopransolo och blandad kör. 1906. Part., 2 ex.
Du har sörjit lilla vän (Du har sörjit nu igen). Svensk folkvisa. [För Bar solo och TTBB]. Part. (Gehrman) 2 ex.
Eolsharpan. Folkmelodier från skilda länder. Behandlade för orgelharmonium. (Dahlström)
Mandom, mod och morske män. [För SATB]. Part.
Och inte vill jag sörja. [För SATB]. Part., 2 ex.
Skadis klagan (Satt i sin sal). [För SATB]. Part.
Sven i rosengård. <Svensk folkvisa>. [För SATB]. Part. (Körsången, hft 1, nr 4)
Trettio svenska folkvisor arrangerade för blandad kör ācapella [sic].[Ej komplett] (Dahlström)
Två vänner de gör ett par. [För SATB]. Part., 2 ex.
Tänker du att jag förlorader är. Svensk folkvisa. [För Bar solo och TTBB]. Part. (Gehrman) 2 ex.
Vi ska ställa till en roliger dans. [För SATB]. Part.

Bellman, C.M., Tolf Bellmans-melodier <ny samling> arrangerade för mansqvartett. Part.(Abr. Lundquist)
""Tjenare Mollberg, hur är det fatt?". Fredmans epistel nr 45. [För T solo och TTBB]. Part. (Elkan & Schildknecht) 2 ex.
Söderman, A., Bröllopslek ur skådespelet Bröllopet på Ulfåsa <Frans Hedberg>. Arrangement för piano. (Elkan & Schildknecht)
"Inledning till skådespelet Marsk Stigs döttrar för orkester. Arrangement för piano fyra händer. (Elkan & Schildknecht)

Utgiv.:

Folkkörboken. Sånger för blandade röster. Samlade och utgivna ... Del I, hft 1-10. Part. (Elkan & Schildknecht)
Fyris. Sånger för mansröster. Andra häftet. Part. (Elkan & Schildknecht)
Orpheus. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. 1-2 häftet. Part. (Gehrman)
Universal-album för qvartettsångare. Samling äldre och nyare sånger för fyra mansröster. Första häftet. Part. (Hirsch)





Förteckningen upprättad i september 1997 av Anna Lena Holm.
Har du frågor om materialet, kontakta Arkiv-, raritets- och dokumentationsavdelningen på rarecoll@muslib.se eller telefon 08-519 554 33.


Musik- och teaterbiblioteket är en del av
Statens musikverk.

Postadress: Box 16326, 103 26 Stockholm
e-post: exp@muslib.se
Besöksadress: Torsgatan 19
Arkivdepå Gäddviken Kvarnholmsvägen 56

Frågor eller synpunkter på sidan?
Kontakta webmaster (e-post)

Cookies