Musik- och teaterbiblioteket
 - The Music and Theatre Library of Sweden -

Tillbaka

CARL VON GARAGULYS ARKIV

(1900-1984)

förteckning

av Inger Enquist

Carl von Garaguly föddes i Budapest. Han var under många år i Sverige verksam som violinist och dirigent, både i Göteborg och Stockholm. Han var även ledamot av Musikaliska akademien. Garaguly var elev till Henri Marteau och medlem i Marteau-sällskapet. 1940 gifte han sig med Brita Bjerström; i äktenskapet föddes två barn, Mikael och Cecilia. Brita von Garaguly har sparat många minnen, brev och fotografier, vilka kommit att utgöra en stor del av handlingarna i arkivet. Arkivet inkom som gåva till Musik- och teaterbiblioteket 2004. Det har förtecknats och placerats i Arkivdepå Gäddvikens arkivlokaler. Det är fritt tillgängligt för forskning.


INNEHÅLL

E1 Korrespondens
F1 Ämnesordnade handlingar
K1 Fotografier
L1 Program
L2 Tidningsklipp
L3 Övriga tryck
M1 Musikalier
Z1 Fonogram
Ö1 Föremål

 

E1 Korrespondens

 

F1 Ämnesordnade handlingar

Serien förvaras i volym L3:2.

K1 Fotografier


L1 Program


L2 Tidningsklipp

 

L3 Övriga tryck

 

M1 Musikalier

[Samtliga musikalier är tryckta.]

 

Z1 Fonogram

 

Ö1 Föremål


Upprättad i mars 2005
Publicerad 2005-09-07

Tillbaka